Online koučování

Zaměřené na osobní rozvoj, obdoba poradenské spolupráce

Pro ty, kteří na sobě chtějí pracovat. Nepotřebujete terapii, ale přesto byste rádi mluvili o věcech, které jsou pro Vás důležité a udělali si v nich pořádek. Tématy koučování jsou často: životní priority, kariéra, celkové životní směřování nebo podpora v aktuální životní situaci.

Koučování se často také zaměřuje na konkrétní problém, situaci nebo otázku. Jedná se zejména o otázky spojené s osobním rozvojem nebo pracovní kariérou. Může se jednat o potíže v oblasti komunikace s konkrétními lidmi (např. nadřízenými, opačným pohlavím aj.). Může se jednat o situace v určité životní etapě (nevíte kam dál po škole, jak si najít práci, která Vám lépe vyhovuje). Řešení může spočívat v konkerétním návodu na změnu nebo v tom, že se na situaci podíváte z jiné perspektivy. Pokusíme se Vám pomoci lépe porozumět situaci, ve které se právě nacházíte. Případně zkusíme hledat řešení, jak situaci změnit, přijmout nebo jak z ní ven. Konzultace většinou pomáhají srovnat si myšlenky a priority. Finální rozhodnutí je ale vždy na Vás.

 

Všechno, o čem se budeme společně bavit, je považováno za důvěrné. Koučování bývá kratší než terapie. Mnohdy stačí na řešení problému pouze několik sezení. Zaměřuje se více na přítomnost a budoucnost. Na rozdíl od terapie se většinou nemusíme tolik zabývat Vaší minulosti.

 

Online koučování?

Koučování většinou probíhá v kanceláři. My jsme si vybraly online způsob konzultování hned z několika důvodů. Chceme Vám být k dispozici v co největším časovém rozsahu, z pohodlí Vašeho i našeho domova. Věřím, že tak můžete ušetřit čas, který byste jinak museli strávit cestováním do kanceláře. Online koučování funguje podobně jako setkání s koučem v kanceláři. Není nic jednoduššího než to vyzkoušet!

Etika a legislativa

Konzultace nejsou vhodné pro klienty, kteří jsou výrazně depresivně laděni, se sebevražednými myšlenkami. V těchto případech je nutné konzultovat v ordinaci s lékařem. Léčba ve zdravotnickém zařízení je také nutná v případě klientů s psychotickými projevy.

Poskytování služeb se řídí legislativou platnou v ČR. Etické zásady poskytovaných služeb se taktéž řídí legislativou ČR a jsou obdobné jako u poskytování služeb tzv. face to face. Základní pravidla z etického kodexu naleznete např. zde. V rámci konzultací je zakázáno pořizovat jakékoliv nahrávky. Jedinou formou záznamu konzultací tak mohou být naše poznámky z průběhu sezení (v písemné podobě) a u online poskytovaných služeb také internetová "stopa".