top of page

Úzkosti a obavy


Titul Úzkosti a obavy nese kniha, kterou doporučuji všem, kteří mají dojem, že by to mohlo být jejich téma (Úzkost a obavy: Praško, Vyskočilová, Prašková 2012). V knize se nejenom dovíte, co může způsobovat nepříjemné somatické projevy úzkosti (bušení srdce, pocení, nebo brnění končetin), ale také to, jak s tím pracovat. Ne všichni, kteří tyto nepříjemné pocity někdy zažívají, trpí tzv. generalizovanou úzkostnou poruchou, ale i pro ty zdravé, avšak lehce úzkostné, může být kniha přínosem. Roviny úzkosti se na základě této knihy pokusím lehce nastínit.

Úzkost se projevuje na těle, může ovlivňovat chování a pojí se s ní specifické myšlení. Všechny tyto roviny se navzájem podmiňují a je možné s nimi pracovat.


Myšlení


Pro úzkostí trpící lidi jsou příznačné myšlenky typu: nezvládnu to, dopadne to špatně, nemám na to, ztrapním se, všichni mne pozorují a čekají na můj neúspěch atd. Typické je také to, co KBT terapeuti nazývají jako “kognitivní omyly” čili chyby v myšlení. Mezi ně patří např. nálepkování, srovnávání se s druhými nebo zaujímání role oběti. Tyto chyby v myšlení vedou k negativnímu překroucení reality.

Kognitivní omyly probíhají často automaticky a člověk si je ne zcela uvědomuje. Přestože jsou neuvědomělé, dokáží negativně ovlivnit kvalitu života. Mezi nejčastější logické chyby patří např. přehnané zobecňování (místo tvrzení, že něco konkrétního nevím, urychlený závěr: jsem úplně blbá/blbý), diskvalifikace pozitivního (místo radosti z úspěchu devalvace typu: je to jenom náhoda), katastrofizace (místo píchá mne u srdce závěr typu: umírám, jde na mne rakovina), značkování (místo konstatování, že se mi něco nepovedlo, závěr typu: jsem špatná matka, manžel, nejhorší člověk na světě), vztahovačnost (nikdo mne nemá rád, za všechno špatné můžu já), tzv. bychy a musy (musím zhubnout, jinak…což pouze vytváří další tlak a úzkost).

Změna v myšlení vyžaduje aktivní přístup ze strany klienta - hodně přemýšlet nad tím, jak mám tendenci přemýšlet. Je nutné se na chvilku zastavit a postupně si začít uvědomovat, co vše se děje v mé hlavě. Pak je možné zkoušet měnit zažité způsoby myšlení. Jelikož změna v těchto oblastech není úplně jednoduchá, je dobré mít na této cestě podporu psycholožky/psychologa. Pravidelné konzultace udržují motivaci, dostanete zpětnou vazbu či otázky, na které se sami sebe možná neptáte.


Tělesné pocity


Tělesné napětí, bušení srdce, pocení končetin, červenání, tlak na hrudi, mravenčení těla, zhoršené vidění. Tělesné napětí je do značné míry důsledkem chronického stresu spojeného s úzkostí nebo obavami. Tělesné příznaky úzkosti u mnoha lidí vyvolávají další obavy a strachy (asi budu mít infarkt apod.). Důsledkem tělesné nepohody může být ztráta chuti a energie k činnostem, odkládání cvičení, což únavu v bludném kruhu posiluje. Cítíme se špatně, proto nic neděláme. Nic neděláme, proto se cítíme ještě hůř. Pro rozetnutí tohoto bludného kruhu se doporučuje pozvolna přidávat tělesnou a jinou aktivitu. Tímto pomyslný kruh rozetnout. Není to jednoduché, ale jít by to mělo.Chování


Nadměrné úzkosti mohou ovlivnit chování. Důsledkem zvýšených obav a úzkostí může být útěk z nepříjemné situace, zmatené chování, vyhledávání opory někoho silnějšího nebo vyhýbání se situacím, které úzkost vyvolávají. Pokud je důsledkem úzkostí tento druh chování, má to většinou negativní dopad na naše sebevědomí a potíže se mohou zhoršovat. Situaci se vyhneme jednou, podruhé, potřetí… až už se nepříjemné situaci nevystavujeme vůbec. V tomto ohledu můžete být sami sobě “trenérem” - zkuste si stanovovat malé, realistické cíle a krůček po krůčku se zkuste posouvat. Většinou to vede k dobrému pocitu. Nemusí vše vyjít, ale dobrý pocit přináší často již to, že jsme něco vyzkoušeli.


Dobrá zpráva na závěr je ta, že s úzkostmi lze pracovat. Jako se klient naučil úzkostně myslet a chovat, tak se může postupně učit přemýšlet a chovat tak, aby se cítil v životě lépe. Velmi doporučuji výše zmíněnou knihu a pokud máte chuť, ráda s Vámi budu na řešení tohoto problému spolupracovat.


Tereza

www.online-terapie.cz

tereza.baltag@gmail.com
Comments


bottom of page