top of page

Jak terapie pomáhá


Vzhledem k tomu, že psychoterapie je založená na rozhovoru, mnoho lidí se ptá, jaký je rozdíl mezi rozhovorem s terapeutem a rozhovorem s kamarádkou nebo kamarádem. Co terapeut tedy nabízí? V tomto článku vyjmenuji to, s čím se na mě nejčastěji obracíte a tedy také to, s čím Vám může terapeut pomoci.


Terapie vs. rozhovor s kamarádkou


Terapie a setkání s kamarádem se v mnohém liší. Jiná je situace, jiný je vztah mezi námi a jiný je úhel pohledu, který si psychoterapeut „cvičí“ během mnoha let studia. Terapeut si dává pozor na to, aby sympatie ke klientovi nezastínily důležité aspekty z jeho života. Interpretuje a analyzuje to, jak se s klientem cítí. Věnuje mu plnou pozornost. Snaží se na situaci dívat s co největším nadhledem a nezatěžovat obsah setkání vlastní životní zkušeností. Na konzultaci se terapeut připravuje, přemýšlí nad tím, v jaké situaci se klient nachází. Pokud si neví rady, konzultuje situaci s dalším odborníkem, ale vždy musí hlídat anonymitu svého klienta.


S čím se na terapeuta můžete obrátit:


Vyslechnutí - sdílení náročných životních momentů


Někdy je toho na člověka moc a není zdravé tzv. držet věci v sobě. Někdy pomůže už pouhý fakt sdílení problémů s někým, kdo má od situace patřičný nadhled. S někým, kdo nesoudí a nehodnotí to, co říkáte. Mnozí klienti potřebují sdílet své pocity v bezpečném prostředí s někým, kdo není v situaci přímo angažovaný. Někdy se lidé za to, co se jim děje stydí nebo tím nechtějí „otravovat“ své okolí. Tehdy mnozí vyhledávají pomoc terapeuta.Zpětná vazba – kladení otázek


Terapeut Vám může dát zpětnou vazbu, pokud o ni stojíte. Terapeut ale zejména klade otázky, na základě kterých si můžete Vy sami lépe ujasňovat situaci, ve které se nacházíte. Ujasňovat si svoje priority nebo pocity. Některé otázky Vás mohou zaskočit, některé mohou nabídnout jinou perspektivu, jiný pohled na situaci. Některé mohou motivovat, jiné člověka spíš uklidní. Některé otázky Vás mohou pobouřit, ale i to může být zdrojem dalšího poznání. Proč Vás podráždila právě tato otázka? Proč se Vám na některou otázku nechce odpovídat? Není důležitá pouze odpověď, ale i reakce na kladené otázky mohou být cenným zdrojem sebe-poznání při terapii.


Hledání souvislostí


Při dynamicky orientované terapii, ke které se hlásím, se nejčastěji hledají souvislosti mezi tím, co se děje nyní a mezi tím, co se dělo v klientově minulosti. Pokud jsme příliš zatížení svou minulostí, může nám to znemožňovat vidět reálně vztahy současné. Žijeme pak ve vztazích minulých spíš než v těch přítomných a necháváme si ničit svou přítomnost negativními zkušenostmi z minulosti. Psychoterapie Vám může pomoci tyto souvislosti vidět, zvědomit a pak je možné lépe rozumět vlastním reakcím v přítomnosti.


Vyrovnání se s minulostí


Mnoho klientů vyhledává terapeuta proto, že se v minulosti setkali s událostmi, zážitky, se kterými se zcela nevyrovnali. Může se jednat o negativní zážitky z dětství, nedobře zvládnuté rozchody nebo jiné nepříjemné záležitosti, ke kterým se v myšlenkách čas od času vrací. Téměř všichni lidé se s něčím takovým potkali. Neznamená to, že všichni potřebují terapeuta nebo chtějí psychoterapii. Terapie je pouze jednou z možností, jak zkvalitnit život. Jak se s minulostí vyrovnat. Pro někoho je to varianta blízká, jiní volí jiné způsoby.Systematická práce na určitém problému


Mnoho lidí přichází do terapie s konkrétním problémem. Nejčastěji jsou to témata jako nízké sebevědomí, strachy, úzkosti. Nejistota v ženské nebo mužské roli. Obavy z budoucnosti nebo obtíže při rozhodování. Také zde platí, že se terapeut doptává, sleduje vývoj daných obtíží, hledá jejich zdroje. Společně se snažíme kořeny nepohody pochopit, podívat se na situaci z různých perspektiv. Dostat se k emocím, které brání změně. A dle možností a přání každého klienta situaci ladit tak, aby byl pocit ze života každého z Vás co nejlepší.Proč se chovám zrovna takto


Mnoho z Vás trápí to, že nerozumíte tomu, proč se opakovaně ocitáte v podobných situacích, stále dokola. Proč si vybíráte podobné partnery a řešíte s nimi podobné problémy. Proč se v komunikaci se šéfem cítíte stále jako dítě nebo proč se bojíte každého hodnocení. Proč se bojíte vztahu, když vlastně po vztahu toužíte. Proč každému vyhovíte, proč nebojujete víc za svá práva atd.To vše jsou krásná témata do terapie, na kterých lze společně s terapeutem pracovat. Terapie by Vám v dlouhodobém horizontu měla přinést větší životní spokojenost. Pokud rozumíte tomu, co popohání Vaše chování určitým směrem, můžete se pak rozhodovat svobodněji, komunikovat s lidmi bez toho, aniž byste byli svázáni svou minulostí. V průběhu terapie si můžete také průběžné srovnávat své životní hodnoty a priority. Je to jen na Vás. Já jako terapeut se snažím být co nejlepším průvodcem na této Vaší životní cestě.


bottom of page