top of page

Jak Vám můžeme pomoci?

V dnešním rychlém světě je důležité najít si bezpečný prostor, kde člověk může mluvit o svých obavách, láskách, vztazích nebo problémech. Můžeme spolu hovořit o otázkách jako jsou: Co si opravdu přeji? Co vlastně doopravdy chci? Co bych měl udělat? Jak se rozhodnout? Pokusíme se vytvořit prostor, kde budete moci tyto a podobné otázky prozkoumávat, a hledat na ně odpovědi.

Někdy takovéto otázky vyžadují pouze pár setkání, na jiné otázky můžeme hledat odpovědi i několik měsíců. O tom všem se spolu budeme bavit na první konzultaci, a uvidíme, za jak dlouho se nám podaří problém posunout tím správným směrem.

Nabízíme Vám také oporu v náročných životních situacích. Vzhledem k tomu, že pracujeme online, se na nás často obrací lidé, kteří žijí jinde než v České republice, lidé pracovně vytížení nebo lidé, kteří si nemohou dovolit ztrácet čas cestou na terapii a zpět. Díky psychické opoře lze náročné životní situace za podpory psychologa zvládat lépe. Dobře zpracovaná krizová situace člověka dokonce může i obohatit a posunout.

Někdy se lidé potřebuji s někým poradit, nasměrovat své budoucí kroky. Takováto spolupráce je pak většinou kratší. Naší rolí není rozhodovat za vás, ale pomoci najít to nejvhodnější řešení volbou těch správných otázek a společným přemýšlením nad situací.

Dlouhodobá terapeutická spolupráce povzbuzuje klienta k tomu, aby hledal to, jak události z minulých let, někdy i raného dětství, ovlivňují jeho přítomnost. Terapie je možností řešení dlouhotrvajících, opakovaných obtíží a problémů nebo vztahových záležitostí. Pokusíme se změnit již nefungující vzorce a budeme hledat vzorce nové, které udělají Váš život spokojenějším.

Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte nás kontaktovat, rády odpovíme!

Těšíme se na setkání!

bottom of page