top of page

Negativní pocity v partnerských vztazích? A jak z toho ven...


Máte někdy pocit, že už nemáte sílu znovu zažívat nekonečné debaty s partnerem, zklamání ve vztahu, ztrátu důvěry nebo jiné nepříjemné pocity? Máte dojem, že některá témata se ve Vašich vztazích opakují? Zkusme se na opakující se témata a pocity ve vztahu muže a ženy podívat trochu podrobněji. Možná Vám tato perspektiva pomůže pochopit vztahy minulé nebo lépe porozumět tomu, co se odehrává ve Vašem vztahu současném.

Čím to, že se nám některé motivy ve vztahu neustále opakují? Já věřím tomu, že to, co se nám v životě opakuje, nelze většinou považovat za náhodu, a příběhy většiny lidí to potvrzují.

Kde hledat příčinu?

Často lze příčinu opakovaných vztahových témat a pocitů hledat ve vztazích, které nás utvářely již v našem útlém věku. Které to jsou? Zejména vztahy v rodině, do které jsme se narodili.


Právě tam se utvářela naše důvěra v lidi opačného pohlaví, tam jsme si osvojovali a učili se, jak mají vztahy muže a ženy vypadat, a také tam jsme dostali první odpovědi na to, co vztahy obnáší, a co od nich můžeme čekat.

Přestože často nechceme, podvědomě máme tendenci opakovat naučené vzorce z dětství. Někdy se jim snažíme za každou cenu vyhnout, do čehož vkládáme nemalou energii. Pokud ale jednáme převážně na základě silných zkušeností z předchozích vztahů, kolik prostoru pak dáváme vztahu, který se odehrává v současnosti? Reagujeme opravdu na stávajícího partnera, nebo na to, co jsme se o mužích nebo ženách a jejich vzájemném vztahu naučili ještě před tím, než jsme jeho/ji potkali?


Pokud jsme zdravě vyvázli z primární rodiny, často nás negativně ovlivnily první partnerské zkušenosti. Mnoho lidí se i několik let po rozchodu s partnerem nedokáže vypořádat s tím, že vztah ztroskotal. Nemůže se vyrovnat se zklamáním, které rozchod provázelo, nebo s křivdou, kterou si ze vztahu odnáší.

Všechny předchozí vztahy a události nás tedy mohou ovlivnit ve vztazích budoucích. Je fajn poučit se ze zkušeností, není ale dobře, pokud naše minulé zkušenosti zcela determinují vztahy nově vznikající. Nereagujeme pak na vztah nebo partnera současného, ale žijeme ve stále se opakujících minulých pocitech, které často patří někomu jinému. Do vztahu tak už primárně vstupujeme s nedůvěrou, opatrností a podvědomě čekáme, z jakého koutu přiletí další rána. Princip může fungovat i opačně, kdy si někteří lidé mají naopak tendenci donekonečna idealizovat své partnery, a po „vystřízlivění“, které jim trvá neúměrně dlouho (vždyť všichni okolo to věděli už dávno…), je čeká často bolestivá srážka s realitou.


Největším problémem je to, že často nerozumíme tomu, proč ve vztazích zažíváme dokola podobné pocity a situace. Proč zažíváme právě to, a ne něco jiného. Jakmile tomu porozumíme, pak teprve je možné vidět reálně současného partnera (nebo to, proč jsme sami a vztahů se např. již bojíme). Můžeme mu dát šanci, aniž bychom ho předem zanášeli očekáváním, která si vytváříme na základě zkušeností z předchozích vztahů s opačným pohlavím. Prohrabávat se spletí vztahů je věcí náročnou, na kterou je často potřeba pomoc psychoterapeuta. Zde Vám ale nabízím možnost podívat se na některá témata již nyní.


Jak řetězec negativních pocitů ve vztahu přetnout?

KROK 1: Zastavte se – inventura vztahů

Spousta lidí se žene z jednoho vztahu do druhého. Jiní zase po jednom nevydařeném vztahu ihned usilují o druhý. Nedají prostor důležité reflexi toho, co se právě stalo. Proto první doporučení zní: Na chvilku se zastavte. Najděte si čas pro sebe, kdy Vás nebude rušit blikání telefonů, ani monitor počítače a zkuste si udělat inventuru dosavadních vztahů a z nich vyplývajících zkušeností.


Zamyslete se:


-co Vám předchozí vztahy přinesly

-co Vám v nich chybělo

-z jakých důvodů většinou končily?

-zkuste najít to, co se Vám v nich opakuje

(Zkuste si vše sepsat – nikdy není pozdě začít s psaním deníku! Kolikrát jste už chtěli začít?).


KROK 2: Zakořeněné "pravdy"

Po vztahové inventuře je dobré zkusit se podívat na to, s jakými předsudky a přesvědčeními do vztahu vstupujete. Jedná se o věty typu: „U nás v rodině, to se nikdy…!“, „Muži/ženy jsou….!“, "Stejně to nakonec dopadne..."


-jak například ve vztahu vnímáte konflikty?

-jak moc důvěřujete opačnému pohlaví?

-promítají se nějak tato očekávání ve Vašich současných vztazích? Pokud ano, tak jak?


To všechno jsou záležitosti, které budou nebo již ovlivňují Váš partnerský vztah, a to bez ohledu na to, kdo bude Vašim partnerem. Pozor tedy na ně! Aby Vám tato očekávání nepřekážela, a vztah již od počátku neprovázela...


KROK 3: Jak vypadá ideální vztah?

Zkuste se zamyslet nad tím:


-jak si představujete ideální vztah

-jakou roli v něm hraje žena, a jakou roli v něm hraje muž

-jak byste se chtěli v takovém vztahu cítit, co do něho můžete přinést (své silné a slabé stránky)

-a co naopak očekáváte od svého partnera?


Lidé, kteří ve svých původních rodinách nezažili fungující a spokojené rodiče, mívají problém si představit, jak by takový vztah vlastně měl vypadat. Často to vidí nereálně, idealisticky – případně mají pouze mlhavé vize o tom, jakou roli ve vztahu chtějí zastávat.


Mnoho lidí má problém s vlastní hodnotou (nízké sebevědomí). Nízké sebevědomí často negativně ovlivňuje volbu partnera, i vztah jako takový. Více se můžete dočíst zde: Sebevědomí.


KROK 4: Ideál versus realita – kde se stala chyba?

Nyní se s touto perspektivou podívejte na Váš poslední (nebo nynější) vztah, a zkuste si pro sebe analyzovat, jak moc vzdálený a z jakého důvodu je Váš vztah od toho ideálního.


-co se Vám ve vztahu nedostává, co Vám v něm chybí/chybělo

-jaká byla Vaše role v tomto vtahu v porovnání s tou ideální a z jakého důvodu

-proč jste v takovém vztahu byl/a? Co Vám to přinášelo?


Pokud chybu vnímáte ve volbě partnera, zkuste se zamyslet nad tím, PROČ jste si vybrali právě jeho. Co Vám tato volba ze začátku přinášela? Co Vám tento partner přinášel do života, a zda to není to, co byste měli hledat v sobě, a ne u svých partnerů.


Jedná se o otázky, které jsou poměrně náročné, a je možné, že na jejich zodpovězení budete potřebovat více času nebo pomoc někoho jiného. Zkuste se vyvarovat příliš rychlých hodnocení a jednoduchým závěrům. Velmi často nejsou ty nejrychlejší odpovědi ty nejvíce pravdivé.


Nezahazujte rychle svůj současný vztah! Na vztahu i sobě můžete pracovat vždy, bez ohledu na to, čím byla volba partnera motivována. Pokud problém vyřešíte tak, že ze vztahu bez rozmyslu utečete, je velmi pravděpodobné, že se obdobný problém objeví ve vztahu dalším.


Pokud byla chyba jinde než ve volbě partnera, opět se zkuste ptát, jak k tomu došlo, co nefungovalo, co by šlo příště dělat jinak.


Krok 5: Změna je dlouhá cesta. Nespěchejte a nevzdávejte to!


Zkuste si na základě předchozího zkoumání jasně a reálně definovat, co byste chtěli a potřebovali změnit. S jakými předsudky do vztahů s opačným pohlavím vstupujete, a jak mohou ovlivňovat Váš vztah nebo volbu partnera.

Zkuste si také formulovat, co ke změně budete potřebovat, a kdo by Vám v tom mohl pomoci.


Čím více budete rozumět vlastním motivacím i volbám, tím více budete žít ve vztahu přítomném, nezatěžkaném často těžkou životní historií. Pokud si s některými otázky nevíte rady, či cítíte, že byste potřebovali při jejich řešení podporu, můžete se na nás obrátit.


Ale pozor!


Nezapomínejte: vztah, to jsou vždycky dva lidé! Můžete pracovat na sobě, ale není dobré zapomínat na toho druhého, který má taky svoje potřeby, zkušenosti a spoustu pozitivních i negativních vlastností. Až pochopíte sebe, zkuste taky pochopit toho druhého... Pak to může fungovat - musí ale chtít OBA!

Tereza Baltag, psycholožka, psychoterapeutka

Tags:

Comments


bottom of page