Online terapie

Možná změna dlouho trvajících potíží

Je vhodná zejména tehdy, pokud se dlouhodoběji necítíte dobře nebo se opakovaně perete s problémy typu: nízké sebevědomí, úzkosti, problémy ve vztazích.

Terapie je metoda, která Vám může pomoci vyrovnat se s déle trvajícími potížemi. Budeme přemýšlet nad zdroji Vašich problémů, které většinou pramení z minulých zkušeností. Podíváme se na to, jak Vaše současné problémy ovlivňují předchozí životní zkušenosti, a budeme se snažit, aby minulost co nejméně ovlivňovala Váš současný život. Terapie je založená na dlouhodobé a do hloubky jdoucí spolupráci. Vyžaduje čas a odhodlání. Kvalitní terapeutická spolupráce však může výrazně změnit kvalitu Vašeho života. Nejčastějšími tématy spolupráce jsou vztahy s lidmi (rodiče, partneři), sebevědomí, úzkosti a strachy. Problémy, které již nějak negativně ovlivňují to, jak se cítíme. 

 

Terapie je velmi individuální a s každým z Vás probíhá tak trochu jinak, jelikož každý člověk má jinou životní zkušenost. Společně budeme mluvit o tom, co Vás tíží, o Vašich starostech nebo životních snech, které se Vám nedaří z různých důvodů realizovat. 

 

Online terapie?

Terapie většinou probíhá v kanceláři. My jsem si vybraly online způsob konzultování hned z několika důvodů. Cheme Vám být k dispozici v co největším časovém rozsahu, z pohodlí Vašeho i našeho domova. Tak můžete ušetřit čas, který byste jinak museli strávit cestováním do kanceláře. Z vlastní zkušenosti víme, že terapie funguje. Není nic jednoduššího než to vyzkoušet! Více se o online terapii dočtet zde.

Etika a legislativa

Konzultace nejsou vhodné pro klienty, kteří jsou výrazně depresivně laděni, se sebevražednými myšlenkami. V těchto případech je nutná konzultace v ordinaci s lékařem. Léčba ve zdravotnickém zařízení je také nutná v případě klientů s psychotickými projevy.

Poskytování služeb se řídí legislativou platnou v ČR. Etické zásady poskytovaných služeb se taktéž řídí legislativou ČR a jsou obdobné jako u poskytování služeb tzv. face to face. Základní pravidla z etického kodexu naleznete např. zde. V rámci konzultací je zakázáno pořizovat jakékoliv nahrávky. Jedinou formou záznamu konzultací tak mohou být naše poznámky z průběhu sezení (v písemné podobě) a u online poskytovaných služeb také internetová "stopa".