Online terapie a psychologické poradenství z pohodlí vašeho domova. Pomocí Skype, profesionálně a empaticky.

Online poradenství

Potřebuji poradit v náročné životní situaci (rozvod, akutní partnerské potíže, oblast užívání návykových látek, rodičovské potíže aj.).

Online koučování

Obdoba poradenství pro ty, kteří na sobě chtějí pracovat. Nepotřebujete terapii, ale přesto byste si rádi udělali  pořádek v důležitých věcech. 

Koučování, poradenství nebo terapie?

Pokud nevíte, nelamte si s tím hlavu. Na první konzultaci se domluvíme na nejlepším přístupu pro

Vás.

Poskytované služby se řídí legislativou a etickým kodexem poskytování poradenských a terapeutických služeb v ČR mimo zdravotnictví. Jsem vázána mlčenlivostí a vždy se snažím sledovat nejlepší zájem klienta. Jakékoliv otázky předem ráda zodpovím.