Před prvním setkáním si prosím přečtěte rámcové podmínky spolupráce. Případné nejasnosti a detaily rády zodpovíme.
Těšíme se na setkání!
Tereza, Mája, Kateřina

Poskytované služby se řídí legislativou a etickým kodexem poskytování poradenských a terapeutických služeb v ČR mimo zdravotnictví. Jsem vázána mlčenlivostí a vždy se snažím o to sledovat nejlepší zájem klienta. Jakékoliv otázky předem rády zodpovím. Doufám, že pro Vás bude spolupráce přínosná.

Mgr. Tereza Baltag IČO: 04695224