top of page

Přes formulář nás zastihnete vždy. Na telefonu jen někdy: 774276973

Najdete nás ve 3. patře, kousek od výtahu (vstupte do výtahu nalevo od recepce, z výtahu jděte rovnou za nosem).

Poliklinika Olšanská, Olšanská 2666/7, Praha 3, 130 00

IČO: 04695224, IČZ: 03998029, č.ú: 1245854113/0800, Datová schránka: ektuxzq

ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ HRAZENY SLUŽBY POJIŠTĚNCŮ POJIŠŤOVEN 201, 209, 205, 211 A 111.

      U ostatních klientů nutná platba viz ceník

Pojišťovna vs. samoplátce

ODESLÁNO, DĚKUJEME, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT

Poskytované služby se řídí legislativou a etickým kodexem poskytování poradenských a terapeutických služeb v ČR. Jsme vázány mlčenlivostí a vždy se snažíme o to sledovat nejlepší zájem klienta. 

 

V souvislosti s poskytováním zdravotní péče (péče hrazená ze zdravotního pojištění) jsme povinny o Vás shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy, zejména ze zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Zabezpečení a ochrana Vašich osobních údajů je zajištěna v souladu s platnými právními předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje jsme také povinni sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní. Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Odborným garantem služeb je Mgr. et Mgr. Tereza Baltag, na kterou je možné se s případnými otázkami obracet. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze spolupráce s Vámi rády osobně probereme na prvním setkání.

Ambulanci byla v listopadu 2021 udělena Ministerstvem zdravotnictví akreditace k uskutečňování celého vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru „Psycholog ve zdravotnictví – Klinická psychologie“.

Výuka probíhá u nás v ambulanci každý týden ve středu od 8.00 do 9.30. Pro účast na semináři je potřeba se nejdříve registrovat. Aktuálně jsou semináře plně obsazeny. 

bottom of page